Filozófiánk

"Egy vállalat pontosan annyit tud fejlődni,
mint amennyit a benne dolgozó emberek képesek változni." (Takáts P.)

Az utóbbi években a világszerte tapasztalható érzelmi és tudati változások eredményeként sok, korábban "zökkenőmentesen" működő vállalat vezetői olyan vissza-visszatérő problémákkal szembesülnek, melyek a működés hatékonyságát akadályozzák és a vezetés klasszikus - csupán gazdasági - eszközeivel nem orvosolhatók. Tapasztalataink szerint a vállalati problémák jelentős része mögött nem megfelelően kezelt vagy éppen kezeletlen emberi problémákat találunk, ráadásulha a problémákat csak a felbukkanásuk helyén kezeljük, sajnos csak rövid távú eredményeket érhetünk el. A problémák gyökeréhez úgy juthatunk, ha a szervezetet legalább három területen vizsgáljuk, a gondolati, érzelmi és fizikai valóságukat egyidejűleg átvilágítjuk.

Miben vagyunk különlegesek?

  • Organikus szemléletmód
    Munkánk során Bernard Lievegoed holland orvos pszichiátertől származó alapelvekkel dolgozunk. Dr. Lievegoed kutatóként és vállalkozási tanácsadóként évtizedeken keresztül tanulmányozta különböző vállalatok és más emberi közösségek belső működését. Az általa kidolgozott modell élő, fejlődő organizmusként tekinti és közelíti meg az emberek által létrehozott közös kezdeményezéseket. Ennek alapján az emberi közösséget élő lénynek tekintjük, mely létrejön, fejlődik, növekszik, megbetegszik, újra meggyógyul, valamint utódokat is létrehozhat. Az egyes fejlődési fázisok jól megkülönböztethető karakter jegyeket viselnek, és a fejlődési szakaszokat jellegzetes káoszpontok tagolják. Az élő, szerves megközelítés segítségével a mechanikus gondolkodásmód és hagyományos szervezeti modellek által kezelni nem tudott problémákra is lehetőség nyílik eredményes megoldást keresni.

  • A hármas tagozódás rendszere
    Az emberek hármas tagozódása: gondolat, érzés, akarat. Mivel a szervezeteket emberek hozzák létre, a saját képükre, így a szervezetek működése is tükrözi az emberi lény hármas tagozódását mégpedig a szellemi, a szociális és a gazdasági valóságában. Az emberi működés sajátosságainak és törvényszerűségeinek ismerete jól alkalmazható a szervezetek működésének és fejlődésének vizsgálatánál. Így tekinti ez a megközelítés a szervezetet olyan, három szférából álló lénynek, ami egy élő szervezet törvényszerűségeivel rendelkezik. Ezek kiegyensúlyozott együttműködése képezi egy egészséges szervezet alapjait Ez alapján lehet a szervezeteket tipizálni, fejlődési állapotát meghatározni, és a fejlesztési munka alapjait lerakni. Ezen analógia alapján a szervezetekben érzékelhető problémák gyökereit megkereshetjük és a megfelelő terápiát is megtalálhatjuk.

  • Válaszkultúra helyett kérdéskultúra
    A kérdés olyan ajtót nyit, melyen keresztül a látóterünkbe beáramolhat saját élő valóságunk, így nem kell magunkra erőltetnünk másoktól készen kapott válaszokat. A kérdés az, ami a szerves fejlődés lehetőségét magában hordozza. Egyébként mások által beprogramozott, egyforma robot-szervezetek jönnek létre, amik képtelenek az önálló tanulásra és regenerálódásra. Ez nem azt jelenti, hogy a fejlesztő tanácsadó száját csak kérdő mondatok hagyják el, de az ő feladata az, hogy érezze az adott probléma, a szervezet köré fonódó kérdéshalmazt, ezt a megfelelő sorrendben lefejtse és a partnert a saját élő és valódi válaszainak megtalálására, megadására elvezesse.